top of page
Search
  • ADMIN

EALAIN ÀITEMu dheidhinn a’ phròiseact

Tha Màiri NicIllÌosa a’ toirt sùil air dè dìreach a tha a’ tighinn le a bhi mar phàirt de choimhearsneachd Gàidhlig air taobh siar Eilean Leòdhais. Fhuair am pròiseact seo maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig mar phàirt de Bhliadhna nan Costachan.

Bi Màiri a’ bruidhinn ri daoine sa choimhearsneachd mu dheidhinn a bhi a’ fuireach ann an seo, na tha e a’ ciallachadh dhaibh agus a’ cruinneachdadh sgeulachdan airson obraichean-ealain coimhearsneachd a dhèanamh.  

Bi na cruth-ealainean air an cur aig na buirg faisg air na coimhearsneachdan a tha air pàirt a ghabhail anns a’ phròiseact


Luchd-pàirteachaidh

A bheil sibh ag iarraidh pàirt a ghabhail? Ma tha sibh a’ fuireach air taobh siar Leòdhais (Port Nis a dh’Ùig) tha Màiri ag iarraidh cluinntinn bhuaibh! Cha leig sibh a leas Gàidhlig a bhruidhinn airson pàirt a ghabhail, feumaidh sibh dìreach a bhi a’ fuireach an seo an-dràsta. Tha fàilte air gach sgeulachd o duine gach aois.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page